FLOCARE ® ZGŁĘBNIK GASTROSTOMIJNY CH 20 NUTRICIA (2024)

FLOCARE ® ZGŁĘBNIK GASTROSTOMIJNY CH 20 NUTRICIA (1)

FLOCARE ® ZGŁĘBNIK GASTROSTOMIJNY CH 20 NUTRICIA (2)

Udostępnij

 • Udostępnij
 • Tweetuj
 • Pinterest

170,29zł

Brutto Dostawa nie wliczona

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

Silikonowy zgłębnik z balonem, używanym jako wymiennik dotychczas założonego zgłębnika gastrostomijnego (PEG, G-tube lub button).

FLOCARE ® ZGŁĘBNIK GASTROSTOMIJNY CH 20 NUTRICIA (3)

 • Opis
 • Szczegóły produktu

Flocare® Zgłębnik Gastrostomijny (G-Tube) Flocare®

Nr. katalogowy: 178134

Zgłębnik Gastrostomijny (G-tube) jest silikonowym zgłębnikiem z balonem, używanym jako wymiennik dotychczas założonego zgłębnika gastrostomijnego (PEG, G-tube lub button). Wyrób medyczny.

Właściwości:

 • wykonany z przezroczystego silikonu

 • zakładanie i wymiana nie wymaga endoskopu

 • może być wymieniany w warunkach szpitalnych i domowych

 • centymetrowa podziałka na zgłębniku ułatwia kontrolę zakładania

 • część zgłębnika znajdująca się na odcinku balonu posiada cieniodajne właściwości widoczne w promieniach RTG

 • jeden centralny otwór na końcu dalszym zgłębnika

 • specjalny kształt i budowa silikonowej płytki zewnętrznej zapewniają pacjentowi komfort i ułatwiają pielęgnację skóry wokół przetoki

 • koniec bliższy posiada dwa porty: do podawania diety (typu ENFit) i do napełnienia balonu mocującego

Elementy:

 • A. Port do napełniania balonu wskazujący zalecaną objętość do wypełnienia balonu.

 • B. Port do żywienia (połączenie ENFit® z nasadką zamykającą)

 • C. Silikonowa zewnętrzna płytka mocująca

 • D. Zacisk do regulacji przepływu zapobiegający cofaniu się diety lub innej treści żołądka

 • E. Silikonowy wewnętrzny balon mocujący, znacznik umiejscowiony przy wejściu balonu, widoczny w promieniach RTG

Wskazania:

 • długoterminowe żywienie przez zgłębnik, przekraczające żywotność początkowo założonego zgłębnika gastrostomijnego

 • dekompresja żołądka

Przeciwwskazania:

 • Zakładanie lub wymiana G-tube są przeciwwskazane w przypadku:

  • niedrożnej lub zakażonej przetoki

  • wodobrzusza

  • zmian nowotworowych otrzewnej

Dostępne rozmiary (średnica/długość):

 • Ch 14 Balon - 5 ml (zielony)

 • Ch 18 Balon - 15 ml (czerwony)

 • Ch 20 Balon - 15 ml (żółty)

Opakowanie:

 • bezpośrednie: blister

  TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.

  UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA LUB ETYKIETĄ.

  PRODUKT ZAWIERA INSTRUKCJĘ I ETYKIETĘ W JĘZYKU POLSKIM.

  PRODUKT OZNAKOWANY ZNAKIEM CE.

  POSIADA DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI Z EUROPEJSKIMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI WYROBÓW MEDYCZNYCH.

112-7028

Opis

Marka
Nutricia
Ilość sztuk
1 szt.

Podobne produkty

16 other products in the same category

Zgłębnik PUR w wersji do żywienia do żołądka oraz do jelita cienkiego.

FLOCARE® ZGŁĘBNIK PUR CH 12 /110 CM, NUTRICIA

Dodaj do porównywarki

Quick view

Dodaj do listy życzeń

Cena 39,73zł

Zgłębnik PUR w wersji do żywienia do żołądka oraz do jelita cienkiego.

Zobacz więcej

Flocare® Zestaw grawitacyjny, do worków i butelek, to zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit®, służący do połączenia...

FLOCARE ® UNIWERSALNY ZESTAW GRAWITACYJNY DO WORKÓW I BUTELEK, NUTRICIA

Dodaj do porównywarki

Quick view

Dodaj do listy życzeń

Cena 19,07zł

Flocare® Zestaw grawitacyjny, do worków i butelek, to zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit®, służący do połączenia...

Zobacz więcej

Zestaw do Przezskórnej Endoskopowej Gastrostomii (PEG) jest przeznaczony do założenia techniką „pull”, pod kontrolą endoskopii.

FLOCARE ® ZESTAW PEG CH 18, NUTRICIA

Dodaj do porównywarki

Quick view

Dodaj do listy życzeń

Cena 408,70zł

Zestaw do Przezskórnej Endoskopowej Gastrostomii (PEG) jest przeznaczony do założenia techniką „pull”, pod kontrolą endoskopii.

Zobacz więcej

Kompaktowa, lekka i przenośna pompa perystaltyczna, służąca do żywienia dojelitowego.

COMPAT ELLA PUMP, Nestle

 • brak w magazynie

Dodaj do porównywarki

Quick view

Dodaj do listy życzeń

Cena 3758,40zł

Kompaktowa, lekka i przenośna pompa perystaltyczna, służąca do żywienia dojelitowego.

Zobacz więcej

Przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego (podaży leków, przepłukiwania zgłębnika, podaży diety przemysłowej metodą bolus

D-3NTERAL™ STRZYka*wkA 10 ML DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ENFIT

 • Warianty

Dodaj do porównywarki

Quick view

Dodaj do listy życzeń

Od Cena 28,51zł

Przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego (podaży leków, przepłukiwania zgłębnika, podaży diety przemysłowej metodą bolus

Zobacz więcej

Silikonowy zgłębnik z balonem, używanym jako wymiennik dotychczas założonego zgłębnika gastrostomijnego (PEG, G-tube lub button).

FLOCARE® ZGŁĘBNIK GASTROSTOMIJNY CH 14, NUTRICIA

Dodaj do porównywarki

Quick view

Dodaj do listy życzeń

Cena 170,29zł

Silikonowy zgłębnik z balonem, używanym jako wymiennik dotychczas założonego zgłębnika gastrostomijnego (PEG, G-tube lub button).

Zobacz więcej

Do żywienia do żołądka oraz do jelita cienkiego.

FLOCARE® ZGŁĘBNIK PUR CH 10/130, NUTRICIA

Dodaj do porównywarki

Quick view

Dodaj do listy życzeń

Cena 39,73zł

Do żywienia do żołądka oraz do jelita cienkiego.

Zobacz więcej

Ł

FLOCARE® ŁĄCZNIK PEG CH 14, NUTRICIA

Dodaj do porównywarki

Quick view

Dodaj do listy życzeń

Cena 17,03zł

Ł

Zobacz więcej

Przeznaczone jest do połączenia zestawu ENFit do podaży dojelitowej lub strzyka*wki dojelitowej z końcówką ENFit z żeńskimi łącznikami typu Oral /...

TRANSITION CONNECTOR TO ENLOCK / FUNNEL TUBE 6 x (5 SZT.), NUTRICIA

Dodaj do porównywarki

Quick view

Dodaj do listy życzeń

Cena 40,90zł

Przeznaczone jest do połączenia zestawu ENFit do podaży dojelitowej lub strzyka*wki dojelitowej z końcówką ENFit z żeńskimi łącznikami typu Oral /...

Zobacz więcej

Flocare® Worek 1,3 l napełniany od góry, z zestawem grawitacyjnym, czyli zestawem do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit®.

FLOCARE ® WOREK 1,3L NAPEŁNIANY OD GÓRY, Z ZESTAWEM GRAWITACYJNYM, NUTRICIA

Dodaj do porównywarki

Quick view

Dodaj do listy życzeń

Cena 26,23zł

Flocare® Worek 1,3 l napełniany od góry, z zestawem grawitacyjnym, czyli zestawem do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit®.

Zobacz więcej

Zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit®, służący do połączenia worków/butelek/butelek OpTri z dietą i ze zgłębnikiem.

FLOCARE® ZESTAW DO POMPY FLOCARE® INFINITY DO WORKÓW I BUTELEK, NUTRICIA

Dodaj do porównywarki

Quick view

Dodaj do listy życzeń

Cena 22,66zł

Zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit®, służący do połączenia worków/butelek/butelek OpTri z dietą i ze zgłębnikiem.

Zobacz więcej

Lekka pompa o małych rozmiarach, do stosowania zarówno stacjonarnego, przy łóżku pacjenta, jak i przenośnego.

POMPA DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO FLOCARE ® INFINITY ™ NUTRICIA

 • brak w magazynie

Dodaj do porównywarki

Quick view

Dodaj do listy życzeń

Cena 3973,54zł

Lekka pompa o małych rozmiarach, do stosowania zarówno stacjonarnego, przy łóżku pacjenta, jak i przenośnego.

Zobacz więcej

Zgłębnik PUR w wersji do żywienia do żołądka oraz do jelita cienkiego.

FLOCARE® ZGŁĘBNIK PUR CH 8 /110 CM, NUTRICIA

Dodaj do porównywarki

Quick view

Dodaj do listy życzeń

Cena 39,73zł

Zgłębnik PUR w wersji do żywienia do żołądka oraz do jelita cienkiego.

Zobacz więcej

Zestaw do podawania żywienia dojelitowego za pomocą zgłębnika. Do stosowania pompą Compat Ella®. Kompatybilny z opakowaniami SmartFlex, Flexibaggle...

ZESTAW DO POMPY COMPACT ELLA, Nestle

Dodaj do porównywarki

Quick view

Dodaj do listy życzeń

Cena 16,20zł

Zestaw do podawania żywienia dojelitowego za pomocą zgłębnika. Do stosowania pompą Compat Ella®. Kompatybilny z opakowaniami SmartFlex, Flexibaggle...

Zobacz więcej

Zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit®, służący do połączenia butelek z dietą i ze zgłębnikiem.

FLOCARE® ZESTAW GRAWITACYJNY DO BUTELEK, NUTRICIA

Dodaj do porównywarki

Quick view

Dodaj do listy życzeń

Cena 17,88zł

Zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit®, służący do połączenia butelek z dietą i ze zgłębnikiem.

Zobacz więcej

Zestaw do Przezskórnej Endoskopowej Gastrostomii (PEG) jest przeznaczony do założenia techniką „pull”, pod kontrolą endoskopii.

FLOCARE ® ZESTAW PEG CH 14, NUTRICIA

Dodaj do porównywarki

Quick view

Dodaj do listy życzeń

Cena 408,70zł

Zestaw do Przezskórnej Endoskopowej Gastrostomii (PEG) jest przeznaczony do założenia techniką „pull”, pod kontrolą endoskopii.

Zobacz więcej

FLOCARE ® ZGŁĘBNIK GASTROSTOMIJNY CH 20 NUTRICIA (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated:

Views: 6073

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.